SÜT Çocuk Tiyatrosu yeni sezonda "Çiftlikteki Hırsız" oyunu ile sahnelerde!

Çocuk tiyatrosu; oyuncuları çocuklardan oluşan ya da çocuklar için yapılan tiyatro anlamına gelmektedir. Burada eğlenceli anlatım tarzıyla ve genellikle eğitici amaçlarla kaleme alınmış metinler kastedilmektedir. Çocukların yetişme ve gelişmesinde, kültür ve bilgi yönünden zenginleşmesinde, davranış ve beceri kazanmasında çocuk tiyatroları önemli rol oynar.

Çocukların Yaş Gruplarına Göre tiyatro Çalışmalarında Dikkat Edilmesi Gerekenler :

1. grup ( okulöncesi 0 – 5 yaş ) : Bu yaş grubuna dahil çocukların en önemli özelliği, bir oyunu seyretmek yerine, kendilerinin oyuna katılmayı istemeleridir. Bu yüzden sahne ortada ve çocuklarla içiçe olabilecek şekilde düzenlenmelidir. Oyunda kullanılacak kostüm ve dekor, olabildiğince sade olmalı, aşırılıktan ve karmaşıklıktan uzak durulmalıdır. Bu yaş grubuna yönelik oyunlarda önemli olan, çocuğun kendi hayal dünyasını da kullanmasına imkan tanımak ve kendini oyun içinde hissetmesini sağlamaktır.

2. grup ( ilköğretim birinci kademe 6 – 11 yaş ) : Bu yaş grubu çocukları çevresiyle daha uyumlu ve onlarla ilişki kurma arzusu içindedir. Paylaşımcı ve paylaştırıcı özellikleri ön plana çıkmaya başlamıştır. Öğrenme arzusu ile akılna gelen veya kafasına takılan her türlü soruyu sormaktan çekinmez. Onun için, bu yaş grubu çocukların tiyatro ile uğraşmaları onların dışa açılmalarını sağlamada önemlidir. Yazılan oyun metinlerinin kurgusu sağlam olmalı, gereğinden fazla abartı ve çocuksu davranışlardan uzak durulmalıdır.

3. grup ( ilköğretim ikinci kademe 12 – 15 yaş ) : Bu yaş grubu çocuklar, büyüklere yönelik tiyatro ile çocuk tiyatrosu arasında geçiş dönemini oluşturmaktadır. Diğer yaş grubuna bağlı çocuklarda oyunlar genellikle doğaçlama ve hayal ürünü iken, bu yaş gurubunda oynanan oyunlar daha gerçekçidir.

ÇOCUK TİYATROSUNUN İŞLEVLERİ

  • Eğlendirme işlevi: Tiyatro; seyircisini mutlu edebilmeli, onu özgürlüğe kavuşturmalıdır.
  • Eğitsel ve kişilik oluşturucu işlev: Bu işlev, sanat duyarlılığı, anlatım ve yeteneğinin gelişmesi, algılama ve yaratıcı güç ile eleştirici düşüncenin uyanmasına yol açar.
  • Öğretici işlev: Bazı bilgilerin tiyatro yoluyla çocuğa aktarılmasıdır.
  • Eleştirici işlev: Yapılmak istenen, o ülkede hakim olan ideolojiyi sorun olarak getirmek ve çocuğun zihninde sorular yaratmaktır.

Sizi Arayalım

Ücretsiz bilgi almanız için sizi arayalım!

Gönder